Samfälligheten har tecknat en försäkring med Trygg Hansa för tiden 2011-04-01 - 2012-03-31.
Försäkringen omfattar dels egendom, ansvar och rättsskydd samt en kollektiv olycksfalls försäkring.