Klipp häckken - du kan rädda liv

Klipp häcken - du kan rädda liv!  
( och förhindra att tjuven kan arbeta fritt , webbmaster anm.)

Varje år skadas människor i trafiken. En av orsakerna är frodigt växande häckar. Detta gäller vägkorsningar i tätorterna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. 

För dig som har hörntomt: 80 cm
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

För dig som har utfart mot gata:
Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan

Tänk på att din häck måste växa inom ditt eget tomtområde så att den inte stjäl utrymme från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför.

Som tomtägare har du ansvaret för att grenar och kvistar från din tomt inte hänger ut över gatumark. De kan skymma såväl sikt som trafikanvisningar eller utgöra en risk på annat sätt. Skulle en olycka inträffa kan du ställas till svars för den enligt Plan-bygglagen s 3 kap 17 §:


Se vidare på kommunens hemsida.