VÅRSTÄDNING 2021-05-08I år genomför vi ingen gemensam vårstädning.
Vi har ställt ut en container på Sammetsvägens parkering där ni kan slänga trädgårdsavfall. 

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen