Gångväg förbi samfällighetslokalen

Välkommen

Välkommen till samfällighetens hemsida. Här får du information om vår förening och vad som är på gång genom information från styrelsen och grannsamverkan.

Speciellt alla nyinflyttade i vårt område hälsas varmt välkomna.
 

Vi finns även på Facebook - Nylonvägens samfällighet