Gräsklipparlista 2020

Gäller gräsmattan utanför föreningslokalen.
Varje gatas kontaktperson är ansvarig för att någon på dennes gata klipper gräset på utsatt vecka. Samt att vattna blommorna i betonglådorna.