Information från styrelsen

Föreningen har förlängt avtalet med Telenor ytterliggare 3 år och gäller t o m 2022-05-31

Avgiften förblir densama som tidigare.

Följande ingår i tjänsten
Bredband 250/250
TV Bas
Premiumrouter
Telefoni
TV box

 

Har ni problem med tjänsten vänligen kontakta Telenor support

 

Övriga frågor konakta
 Fredrik@nylonvagenssamfallighet.se -  076-140 72 05
 Anders@nylonvagenssamfallighet.se - 073-862 29 59

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-05-09

 

 

Information ang fiberinstallationen

 

Vi tänkte med detta infoblad passa på att informera om hur det går med installationen av vårt fibernätverk i föreningen.

Vi tänkte dessutom försöka förtydliga några saker om hur detta kommer gå till och vad kostnaden för detta kommer att bli för våra medlemmar.

1.    Status för installationen

Just nu finns installatörer i området och drar ut fibern i våra befintliga rör i marken. I några av våra garage så behöver dom dra kablarna genom garage/förråd (dom följer ComHems TV kablar).

 

När fibern är utdragen till alla våra knytpunkter i området så kommer de börja dra in fibern i våra hus. När detta blir aktuellt så kommer ni bli kontaktade och ha möjlighet att boka om tiden om den inte skulle passa.

 

Hela installationen planeras att vara klart i december och driftsättas i slutet på december eller i börjar på januari.

 

De personer som sköter installationen i området ska ha kläder och identitetskort med firmanamn: Optigo eller Fengu.

 

Störningar, Vi vet om att det vid två tillfällen har vart avbrott i tv sändningen för vissa hushåll från ComHem. Detta beror på att en kabel skadades när installationen av fibern skulle ner i ett rör i marken. Detta är självklart ett misstag och installatörerna gör sitt bästa för att det inte ska upprepas.

 

2.    Vad är det vi kommer få när detta är klart?

Vi kommer få ett väldigt snabbt internet (100Mb/s) via fiber, och

medlemmarna kommer ha möjligheten att utnyttja internetuppkoppling, TV och telefoni via ett nätverksuttag som kommer installeras i våra hus. Detta nätverksuttag kommer att placeras bredvid vårt befintliga ComHem-uttag i vardagsrummet på nedervåningen.

 

Medlemmarna måste inte teckna något eget avtal med Bredbandsbolaget.

Det är föreningen som har tecknat ett avtal och medlemmarna har sedan möjlighet att utnyttja de tjänster som ingår, (Internet, TV och IP telefoni). Om en medlem vill utnyttja extra tjänster som till exempel fler TV kanaler så tecknar denne medlem ett avtal med Bredbandsbolaget.

 

Alla tillbehör så som router och tv-box som behövs för att kunna utnyttja tjänsterna ingår utan extra avgift.

 

3.    Vad kommer detta att kosta?

Installationen kommer att kosta 2500Kr i en engångsavgift per hushåll.

 

Fiberuppkopplingen kommer sedan att kosta 264Kr i månaden per hushåll. Denna kostnad kommer att läggas på samfällighetsavgiften. I denna kostnad ingår Internet 100Mb/s, TV basutbud och IP telefoniabonnemang (samtalskostnad ingår ej).

 

Detta betyder att samfällighetsavgiften kommer att höjas med 3168Kr, (264x12).

Nuvarande är samfällighetsavgiften 3000Kr per år och i och med höjningen så kommer denna avgift att bli 3000Kr + 3168Kr = 6168Kr/år.

 

Samfällighetsavgiften kommer precis som tidigare att betalas två gånger per år, sista april och sista september.

Det betyder att samfällighetsavgiften blir 3084Kr per inbetalning.

 

Notis:

En fråga som har dykt upp vid ett flertal gånger under hösten är: Är inte detta dyrt? Vad får vi för denna extrakostnad?

Svar: Mest troligt kommer alla som har ett eget internetabonnemang idag att spara pengar på detta. Jämför vad du betalar idag för ert internet och de 264Kr som ni kommer att betala framöver.

 

För er som använder ComHems tjänst 8-favoriter (extra TV kanaler) så kommer ni troligen att spara ännu mer. ComHems pris för denna tjänst är ca 279Kr/månaden och motsvarande tjänst via Bredbandsbolaget kostar 79Kr/månaden.

 

För er som har fast telefoni så finns möjligheten att flytta ert telefonnummer till Bredbandsbolagets IP-telefoni och därmed slippa betala den fasta kostnaden för er telefon.

 

4.    Uppsägning av era egna internetabonnemang, telefoni osv.

När fiberinstallationen är klar så är det klokast att säga upp sitt egna internetabonnemang så ni inte betalar ”dubbelt” för internet. Vid vilken tid ni säger upp ert internetabonnemang är helt upp till er själva, styrelsen kan inte lova eller garantera något datum när fiberinstallationen är klar. Men tänk på att det är ofta tre månaders uppsägningstid på dessa abonnemang.

 

Ni som idag har ett internetabonnemang via Bredbandsbolaget behöver inte säga upp ert avtal, utan ringer bara till kundtjänst när fiberinstallationen är klar och ”kopplar över” ert abonnemang till detta. (betalning av detta sker som nämnts ovan via samfällighetsavgiften).

 

Telefoni, ni som vill använda er av IP-telefoni ska INTE säga upp något telefonavtal förrän fiberinstallationen är klar! Annars riskerar ni att förlora ert nuvarande telefonnummer.

 

5.    För er som fortfarande känner er osäkra på vad detta med fiberinstallationen innebär eller hur kommer att utföras, eller har frågor som inte har tagits upp här så finns möjligheten att komma till vår föreningslokal på Torsdag den 6:e november kl 19.00.

Då finns styrelsen på plats för att svara på frågor.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2014-10-27

 
 
 
 
 
Svara
 
Vidarebefordra
   
 

Information angående bredband.

2014-09-20

Styrelsen har haft ett startmöte med Bredbandsbolaget och har fått prelimiära datum.

Byggstart    2014-10-06

Slutdatum   2014-12-05    

 

Så det kan vara klokt att börja tänka på uppsägningstid på sina befintliga avtal om ni inte vill ha dubbla abonnemang för tv och internet.

Vi uppdaterar information här på hemsidan och fb när vi får mer information från bredbandsbolaget.

/Fredrik Jidmar