Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvägen   Flanellvägen   Gabardinvägen
Lärftvägen     Nylonvägen     Sammetsvägen


Kallelse


Härmed kallas medlemmarna i Nylonvägens samfällighetsförening till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2011.

Tid:    Tisdagen den 13 mars 2012 kl. 19.00
Plats: Kvarterslokalen