Ordningsregler vid lån av samfällighetslokal och möbler

 

1. Lokalen kan endast bokas av fastighetsägare personligen som därmed bär fullt ansvar under bokningsperioden.

2. Lokalen utlånas till fest endast fredagar och lördagar.
Hög musik skall upphöra senast klockan 24.00

3. Fastighetsägare som lånar lokalen skall se till att grannar intill lokalen inte störs, vilket innebär att dörrar och fönster hålls stängda.
Fest skall hållas i lokalen - ej utanför.

4. Fastighetsägaren som lånar lokalen för fest skall personligen vara närvarande så länge festen pågår.

5. Om skadegörelse sker vid utlåning av lokalens möbler skall de ersättas fullt ut av låntagaren.

6. Utlåning av lokalen sker till fastighetsägaren, som alltid har ansvar när minderåriga använder lokalen.

7. Lokalen inklusive toaletten skall efter användandet städas noggrant. Golv dammsugas och avtorkas med vatten, kylskåp torkas ur, spis och arbetsbänkar rengöras, stolar och bord återställs samt allmän översyn av alla utrymmen och ytor.

8. Om den som lånar lokalen ej återställer lokalen efter sig kan styrelsen komma begränsa utlåning av lokalen till fastighetsägaren inom 6 månader. Sker någon skadegörelse på lokalen eller ur lokalens inventarier så är den fastighetsägaren som har lånat lokalen fullt ersättningsskyldig.

Skulle ovanstående ordningsregler ej efterföljas äger styrelsen rätt att stänga lokalen.

Styrelsen den 17/11 2020.