Information ang snöröjning

Det är Svenska Väg som sköter snöröjningen i vår förening.
De har fått information från styrelsen var någonstans snön skall lastas av.
Styrelsen och Svenska Väg har kommit överens om att när det kommer mycket snö så skall de försöka få bort allt från vägen första dagen och nästa dag komma och "städa" upp och ta bort snöhögarna till vändplaner samt till parkeringen vid Sammetsvägen.

OBS.

Om du som boende i samfälligheten har synpunkter eller önskemål om plogning eller snöhögarna, var vänlig och ta kontakt med någon i styrelsen. De tar kontakt med snöröjarna på Svenska Väg.