Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvägen   Flanellvägen   Gabardinvägen

Lärftvägen     Nylonvägen     Sammetsvägen

 

Protokoll

Extrastämma gällande bredband/fiberanslutning för medlemmar i Nylonvägens samfällighetsförening. Lördagen den 25 april 2014.

Plats: Föreningslokalen

Närvarande: 54 fastigheter samt 1 fullmakt

 1.   Extrastämmans öppnande

       Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2.    Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, röstkort delades ut.

       (se bilaga 1)

3.    Val av ordförande

       Till ordförande valdes Fredrik Jidmar

4.    Val av sekreterare

       Till sekreterare valdes Anders Weimarsson

5.    Val av justerare och rösträknare

       Till justerare och rösträknare valdes Melinda Dafgård & Mikael Kristoffersson.

6.    Genomgång av propositionsordningen (se bilaga 2)

       Ordförande gick igenom hur röstningen skulle genomföras. En omröstning kallad

       kvalificierad omröstning där 2/3 måste vara eniga för att gå vidare till nästa

       omröstning, samt genomgång av anledningen till röstningen gällande bredband/

       fiberanslutning.

7.    Genomförd omröstning

       Omröstningen genomfördes i 3 delar.

       Omröstning 1: Gå vidare eller inte

 •        41 röster för att gå vidare. Majoritetsbeslut till omröstning 2.
 •        10 röster emot att gå vidare.

       Omröstning 2: Val av leverantör.

 •        16 röster för ComHem
 •        37 röster för bredbandsbolaget. Majoritets beslut till omröstning 3.

       Omröstning 3: Installationskostnad

 •         8 röster för att ta lån via föreningen
 •         37 röster för att betala själva.

                   Majoritetsbeslut om att bekosta installationen av fiberanslutningen

                   per fastighet.

 

        Beslut

        Föreningens medlemmar i Nylonvägens samfällighet har vid dagens extrastämma

        den 25 april 2014 genomfört en kvalificierad omröstning gällande val av fiber-

        anslutning till samtliga fastigheter inom Nylonvägens samfällighet. Fiberanslutningen

        kommer genomföras av bredbandsbolaget som kommer att leverera Internet/TV och

        Telefoni.

        Nylonvägens samfällighet kommer under 5 års tid binda sig till Bredbandsbolaget.

        Bredbandsbolaget kommer att leverera en Internetanslutning om 100/100 mb till

        samtliga fastighetsägare, ett grundutbud av tv kanaler samt telefoni tjänst till ett

        pris om 264:-/månad.

        Efter bindningstidens slut äger Nylonvägens samfällighet fiberanslutningen inom

        området.

7.     Meddelande om plats för stämmoprotokollet

        Protokoll publiceras i föreningslokalen samt på vår hemsida.

        www.nylonvagenssamfallighet.se

8.     Övrigt - Renovering av föreningslokalen

        Föreningslokalen är i behov av upprustning. Beslut har tagits om att renovera

        Köket. En fråga lystes på extrastämman om intresse från föreningens medlemmar

        att vara behjälplig i upprustningen av Köket mot ett avdrag på samfällighetsavgiften.

        Fem medlemmar visade intresse.

 • Anders Weimarsson, Sammetsvägen 16
 • Simon Kanaan, Nylonvägen 1
 • Johan Nilsson, Gabardinvägen 10
 • Martin Dafgård, Nylonvägen 4
 • Masoud Tolouifar, Flanellvägen 4

9.    Extrastämman avslutas

       Ordförande avslutade extrastämman och tackade samtliga närvarande

 

Vid protokollet:                                               Ordförande vid mötet:

Anders Weimarsson                                         Fredrik Jidmar

 

Justerare:                                                        Justerare:

Melinda Dafgård                                               Mikael Kristoffersson