VÅRSTÄDNING 2016

Lördagen den 23 april klockan 10.00  är det vårstädning!

Vi samlas klockan 10.00 vid föreningslokalen.


De arbeten som behöver utföras är följande:
-  Allmän städning av gemensamma ytor samt underhåll av    
våra planteringar
-  Städning vid vändplanerna och våra P-platser
-  Fönsterputsning i föreningslokalen

- Köket i föreningslokalen ska renoveras, arbetsgrupp


Två containers kommer att ställas upp, en på P-platsen Sammetsvägen, samt en på vändplan Vävnadsvägen.

Släng ej eget trädgårdsavfall i dessa innan städdagen, detta kan ske efter städdagen i mån av plats.

Ca Klockan 13.00 träffas vi åter vid kvarterslokalen för gemensam korvgrillning.

Parkeringsförbud på våra gästparkeringar gäller från den 22 april t o m den 23 april.

Detta för att vi ska kunna sopa rent P-platserna och städa våra rabatter runt dessa.


De som inte kan närvara på städdagen, vänligen kontakta Anne-Lie, på tel 070-721 03 99 för arbetsuppgifter vid ett senare tillfälle.

OBS:
I år sköter Svenska Väg uppsamlingen av vårt grus på vägarna igen. Tänk på att sopa ut gruset från kanterna så sopbilen kan få med sig allt grus. Eftersom vi inte vet när sopbilen kommer så gör gärna detta jobb så snart som möjligt. 


Info från Årsmötet: Protokoll från årsmötet kommer att finnas här på hemsidan www.nylonvagenssamfallighet.se och ett utskrivet ex kommer att finnas på anslagstavlan i föreningslokalen.

Välkomna! Styrelsen