Samfällighetslokalen eller klubbhuset

Klubbhuset går att låna - kontakta någon av stugfogdarna: 

Anna Weimarsson, Sammetsvägen 16, telefon 070-4246595 
bokalokal@nylonvagenssamfallighet.se

 Zenita Östman, Gabardinvägen 12, telefon 0708-581654 - zenita@svenskabio.se


I Klubbhuset finns Internet, bärbar CD stereo, pingisbord, bord och stolar, litet kök.

Föreningen har långa stegar som man kan låna.

Stegarna finns låsta utanför klubbhuset. 

Ordningsregler vid lån av samfällighetslokal och möbler

1. Lokalen kan endast bokas av fastighetsägaren personligen

2. Lokalen uthyres till fest endast fredagar och lördagar och    dansmusik och andra aktiviteter skall upphöra senast klockan 24.00

3. Fastighetsägare som lånar lokalen skall se till att verksamheten inte stör grannar till lokalen, vilket innebär att dörrar och fönster hålls stängda. Fest skall hållas i lokalen ej utanför.

4. Lokalen inkl. toaletten skall efter användandet avstädas noggrannt. Golv dammsugas och avtorkas, kylskåp torkas ur, spis och arbetsbänkar rengöres, stolar och bord återställes samt allmän avsyn beträffande kladd på väggar etc. Sker någon skadegörelse på lokalen eller inventarier så är den fastighetsägare som har lånat lokalen fullt ersättningsskyldig.

5. Fastighetsägare som lånar lokalen för fest skall personligen vara närvarande så länge festen pågår.

6. Vid utlåning av möbler gäller att skadegörelse på de lånade inventarierna skall ersättas fullt ut av låntagaren.

7. Åldersgräns för lån av föreningslokalen är 12 år. Föräldrarna har alltid ansvaret när mindeåriga använder lokalen.

Skulle ovanstående ordningsregler ej följas äger styrelsen rätt att stänga lokalen för uthyrning till fest.

Styrelsen den 8 februari 2007.

Köket

Salen med plats för många