Val av styrelse för 2017

Ordförande och ansvarig för webbsidan:       
Anne-Lie Ramström, Gabardinvägen 10, 08-58171682
Annelie@nylonvagenssamfallighet.se

Vice ordförande
Anders Weimarsson, Sammetsvägen 16, 0731-499799
Anders@nylonvagenssamfallighet.se

Kassör:               
Åsa Lundegren, Duffelvägen 2, 072-5064112
Asa@nylonvagenssamfallighet.se

Sekreterare:       
Fredrik Jidmar, Lärftvägen 12, 08-6120691
Fredrik@nylonvagenssamfallighet.se

 

Ledamot

         

Styrelsesuppleanter:   
Paul Janiak
Daniel Momeni

Revisorer:
Leif Söderlund
Tony Ridderstedt                 

Revisorsuppleant:
Ismail Rahali

Stugfogdar:                 
Anna Weimarsson
Melinda Dafgård

Valberedning:           
Martin Dafgård (sammankallande)
Marja Lennstam

Webbredaktör:
Kristina Lindborg
krialindborg@gmail.com