Val av styrelse för 2020

Ordförande:       
Anders Weimarsson, Sammetsvägen 16, 073-8622959
Anders@nylonvagenssamfallighet.se

Vice ordförande:
Elsa Russom,Flanellvägen 3

Kassör
:               
Tony Ridderstedt, Flanellvägen 10
Tony@nylonvagenssamfallighet.se

Sekreterare:       
Fredrik Jidmar, Lärftvägen 12, 08-6120691
Fredrik@nylonvagenssamfallighet.se

 Ledamot:

Anne-Lie Ramström, Gabardinvägen 10, 08-58171682
Annelie@nylonvagenssamfallighet.se      

Styrelsesuppleanter:   
Daniel Momeni, Flanellvägen 12

Revisorer:
Leif Söderlund, Gabardinvägen 3
Malin Hagberg, Flanellvägen 4                 

Revisorsuppleant:
Ismail Rahali, Duffelvägen 5

Stugfogdar:                 
Anna Weimarsson, Sammetsvägen 16
Zenita Östman, Gabardinvägen 12

Valberedning:           
Roland Jidling (sammankallande), Flanellvägen 8
Marja Lennstam, Flanellvägen 5

Webbredaktör:
Zenita Östman, Gabardinvägen 12