Allmän information

Föreningen har en styrelse som ansvarar för förvaltning och underhåll av bl.a.;

Klubbhus (utrustat med Internet, bärbar CD stero, pingisbord, bord, stolar och långa stegar) som går att låna - kontakta någon av stugfogdarna. Vissa regler gäller då man lånar lokalen. Dessa finns uppsatta i lokalen.

Gemensamma grönområden

TV, internet och telefoni via Bredbandsbolaget 
 Föreningen har tecknat avtal om installation av fiber. Genomfört under januari 2015.

 
Väghållning (snöröjning, sandupptagning, mm)
Samfälligheten anlitar Svenska Väg för snöröjning och halkbekämpning under 2017/2018. 

Gemensam vårstädning under april månad

Kontakter med myndigheter och kommun

Axfood kort
(kontakta någon i styrelsen om du är intresserad att låna ett kort)

Allmän trivsel