Allmän information

Föreningen har en styrelse som ansvarar för förvaltning och underhåll av bl.a.;

Klubbhus (utrustat med Internet, bärbar CD stero, pingisbord, bord, stolar och långa stegar) som går att låna - kontakta någon av stugfogdarna. Vissa regler gäller då man lånar lokalen. Dessa finns uppsatta i lokalen.

Gemensamma grönområden

TV, internet och telefoni via Telenor.  
Föreningen har förlängt avtalet med Telenor t o m 2022-05-31.

 
Väghållning (snöröjning, sandupptagning, mm)
Samfälligheten anlitar Svenska Väg för snöröjning och halkbekämpning under 2020/2021. 

Gemensam vårstädning ställs in i år  pga Corona

Kontakter med myndigheter och kommun

Allmän trivsel